בית חינוך הישגי באוריינטציה משפחתית

אקלים משפחתי בבליך - לא מוותרים על אף ילד/ה

בבליך מושקעים משאבי זמן וידע רבים כדי למנוע נשירת תלמידים מתקשים מביה"ס, וזאת ע"י השגחה פדגוגית מתמדת ביחס לכל אחד מן התלמידים.
ארבע פעמים בשנה נעשה דיון מעמיק בהישגיו של כל תלמיד ותלמיד. בסיכומו של תהליך זה, ביה"ס מאתר את התלמידים בעלי הסיכון לנשור ביה"ס.
הצוות המקצועי והייעוצי מספק לתלמידים אלו מערך מלא של שיחות מוטיבציה והוראה פרטנית (בשיתוף הורי התלמיד). פעמיים בשנה מתקיימת ועדה בשיתוף העירייה שבה דנים בעתידם של תלמידים אלו מתוך מטרה להשתמש במגוון רחב ויצירתי של דרכים כדי למנוע את נשירתם מביה"ס.
אחוז הנשירה מביה"ס בשנים האחרונות עומד על פחות מאחוז אחד.

בית ספר משופע תלמידים באורינטצייה משפחתית

ביה"ס משקיע משאבים מערכתיים ואנושיים רבים כדי ליצור אקלים תומך ומסייע בביה"ס. כל שכבה בביה"ס מתנהלת עם צוות המיוחד לה ולצרכיה המובחנים, זאת על מנת שכל תלמיד יוכל למצוא מענה ואוזן קשבת לצרכיו.
מנהלת ביה"ס ומנהלי השכבות מקיימים מפגשי שיח עם קבוצות תלמידים מתחלפות מידי שבוע, להעמקה ולקידום של האקלים הדיאלוגי, המכיל והתומך של ביה"ס.

טיפול נרחב, מערכתי ואיכותי בתלמידים בעלי לקויות למידה

בבליך הצוות פועל באופן מערכתי ובמגוון דרכים לקידום תלמידים בעלי לקויות למידה. מדיניות משרד החינוך והמלצותיו מיושמות בקפידה רבה: ניהול תיק מעקב פדגוגי על תפקוד תלמידים בעלי לקויות למידה, הקפדה על יישום מדיניות ההתאמות בדרכי הלמידה, ההיבחנות והכנת מסמכים לוועדות התאמה.
כמו כן, ביה"ס פועל לספק הוראה מתקנת ועזרה לתלמידים בעלי לקויות למידה במגוון צורות ודרכי למידה.

מרכז למידה רחב ומגוון

בביה"ס קיים מרכז למידה המיועד לתלמידים שאובחנו כלקויי למידה וזקוקים להוראה מתקנת וכן לתלמידים הזקוקים לתגבור ולסיוע במישור הלימודי.
הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות של עד ארבעה תלמידים בקבוצה, זאת על מנת להגיע לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד. המורים המלמדים במרכז הם מורים מנוסים ומקצועיים המיומנים בתחום שיטות ההוראה המתקנת

חונכות אישית לתלמידים הזקוקים לליווי

תלמידים הזקוקים לסיוע מיוחד, מסתייעים בליווי מורים נבחרים מצוות ביה"ס המסייעים בהדרכה אישית, בחניכה ובתמיכה. המורים החונכים נפגשים עם התלמידים המתקשים לשיחות אישיות ומציעים להם דרכי סיוע, תיווך והתמודדות עם אתגרי הלמידה וההשתלבות בביה"ס.

מסלול החינוך המיוחד בביה"ס "בליך"

מסלול זה מיועד לתלמידים בעלי קשיים תפקודיים ולקויות למידה קשות היוצרים פערים לימודיים ואחרים. התלמידים מלווים ע"י מורים שהוכשרו לכך ולומדים בקבוצות קטנות מתוך מטרה לשלבם ככל האפשר בקהילת התלמידים הכלליתשל ביה"ס וכן בפעילויות החברתיות הכלליות בבליך.
ביה"ס מציע טיפול רגשי אישי לתלמידים לפי הצורך ע"י מטפלות באמנות בביה"ס וכן לימודי דרמה.

הקשרים של ביה"ס עם ההורים

צוות ביה"ס רואה חשיבות רבה בשמירה על קשר רציף ושיתוף פעולה עם ההורים. צוותי המורים עוברים הכשרה מיוחדת הקשורה בקידום התקשורת המיטבית עם הורים ותלמידים בקשרי העבודה היומיומיים. הנהלת ביה"ס פועלת בשיתוף פעולה מלא עם וועד ההורים המוסדי לקידום האקלים החינוכי בביה"ס.