חינוך לערכים

חינוך לדרך ארץ, למעורבות חברתית ולתרומה לחברה

החינוך החברתי - ערכי בביה"ס נותן את דעתו על הפרט ועל הכלל, על האדם והחברה, והוא מהווה חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים. התכניות החברתיות - ערכיות מזמנות לתלמידים היכרות עם צרכי החברה, ודורשות מהם התמדה, לקיחת אחריות ופיתוח תקשורת בין-אישית. מגמתו של ביה"ס לסייע לתלמיד לברר את זהותו ואת זיקתו למעגלי השייכות השונים שבהם הוא חי ולכוונו למעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית. בביה"ס מתקיימות פעילויות חינוכיות רבות: טיולים שנתיים, טקסים, ימי גיבוש, הרצאות אורחים במגוון נושאים, ימי תאטרון ועוד. ביה"ס מקיים קשר צמוד ושיתוף פעולה עם תנועות הנוער. אחוז גבוה מאוד של תלמידי ביה"ס פעילים בתנועות הנוער תוך עידוד מלא של המערכת. הנדבך המרכזי בתקנון המשמעת של ביה"ס היא קביעת נורמות מוסריות ואמות מידה התנהגותיות: יושר, הגינות, כבוד לזולת ולמקום, סובלנות, ערכי מוגנות, אחריות, דרך ארץ ועוד. כמו כן כחלק מן החינוך לקיימות ולשמירה על איכות הסביבה בקרב התלמידים נשמרים בביה"ס באופן קפדני עקרונות הנוגעים לשימוש בפסולת ולמיחזור.
תעודת בגרות חברתית- בית הספר נכנס לפיילוט ארצי בנושא. תלמידים שימשיכו את ההתנדבות בקהילה מעבר למחויבות האישית בכיתה י, ויתנדבו לפחות 60 שעות שנתיות בכיתה יא ובכיתה יב, יקבלו ממשרד החינוך תעודת בגרות חברתית כהוקרה על מעורבותם בקהילה.   הפיילוט התחיל השנה בשכבת יא.  אנו גאים  ב- 170 תלמידינו המתנדבים במקומות התנדבות שונים.
הטמעת ערכים בלימודים- בית ספרנו רואה בחינוך לערכים מטרה חשובה, ולכן הוחלט להטמיע את התכנים הערכיים בתוך תחומי הדעת השונים. בכל מקצוע הוכנה יחידת עבודה להטמעת הערכים בתחום הדעת.
בחירות / משפט ציבורי - אחד משיאי החינוך הדמוקרטי בביה"ס שהפך לסמל ישראלי מוכר הוא הפנינג הבחירות המתקיימים בבליך סמוך לבחירות הנערכות במדינת ישראל. ביה"ס מקיים במקביל מידי שנה בשנה התנסות בבחירות או משפט ציבורי כהתנסות לימודית חוויתית במסגרת החינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה. אירועים אלה מקנים ערכים של מעורבות, של שיתוף פעולה ושל דבקות במטרה. התהליך מזמן התנסות משמעותית גם בפיתוח סובלנות לדעות הזולת ושמירה נאותה על הכללים הראויים של תרבות הדיון.
פרוייקט Debateבשכבות ט' ו - י' משתתפים התלמידים בתכנית הכשרה לדיבור במסגרת רב-שיח. בהכשרה זו מפתחים התלמידים מיומנויות הקשבה לדעות אחרות ולומדים דרכים תרבותיות להבעת דעות מנוגדות. גם לבחירת תוכני התרגילים תרומה משמעותית להפנמת עקרונות הסובלנות וערכי התרבות הדמוקרתית. הנושאים הנדונים הם: המשמעות של "להיות אזרח", מתן זכות בחירה לישראלים בחו"ל, שילוב נשים בתפקידים קרביים בצבא ועוד.
משלחות חילופי נוער לגרמניה וארה"ב - מתוך מטרה להגביר את הסובלנות ע"י העמקת ההיכרות עם תרבות שונה מתקיימים קשרים ענפים בין תלמידינו לבין תלמידים מחו"ל.