פעילויות חינוכיות נוספות

קשר ושיתוף פעולה עם תנועות נוער

ביה"ס מקיים קשר צמוד ושיתוף פעולה עם תנועות הנוער. אחוז גבוה מאוד של תלמידי ביה"ס פעילים בתנועות הנוער תוך עידוד מלא של המערכת. תופעה ייחודית לבליך היא קיומו של סניף תנועת הנוער הצופים בלב ביה"ס. בין ביה"ס ובין התנועה מתקיימת דינמיקה חינוכית יזומה ומבורכת באופן אינטסיבי ומתוך רצון הדדי לשותפות חינוכית.