תקן 2008 : 9001 ISO

בי"ס בליך עבר תהליך הסמכה לתקן 2000 : 9001 ISO של מכון התקנים הישראלי, והיה בכך לאחד מבתי הספר הראשונים בארץ שזכה להכרה מקצועית זו. תהליך הבקרה הראשוני ערך כשנה, ובו נבדקה לעומק מערכת הניהול של ביה"ס ע"י מכון התקנים הישראלי ונמצאה מתאימה לדרישות התקן הישראלי והתקן הבין לאומי למתן שירותי חינוך פדגוגיים וחברתיים ערכיים. בין התחומים שנחקרו במהלך שנה זו:תהליכי עבודה, מערכת השירות, עבודת צוות, תכנית העבודה השנתית, מדדים ומנגנוני בקרה ומדידה וניהול נכון ומיטבי של המשאבים ותהליכים המתקיימים בביה"ס.
בתוצאות הבדיקה צוינו לשבח באופן מיוחד התחומים הבאים:

  • העבודה המסודרת והשיטתית של צוות ביה"ס, בהתאם לתכנית העבודה הנגזרת מיעדי ביה"ס.
  • ההישגים הגבוהים של תלמידי ביה"ס בבחינות הבגרות, שהינם מהגבוהים בארץ.
  • המגוון הרחב מאוד של מגמות הלימוד, המאפשר לתלמיד לבחור את התחום ההולם את כישוריו ואת שאיפותיו.
  • הפעילות המגוונת שמקיים ביה"ס בתחום החברתי, החינוכי והערכי.
  • תיעוד מפורט ומדויק של תהליכי העבודה המתקיימים בביה"ס ושל בעלי התפקידים השונים בכל תחומי העשייה של ביה"ס.
  • תהליך קבוע המתקיים מידי שנה בשנה, ובו נסרקים ונבדקים ע"י מאמתי איכות של ביה"ס יישום הנהלים, התהליכים והמשאבים המשמשים ליישום של ניהול האיכות.

בכל שנה ממשיך להגיע לביה"ס בקר מטעם מכון התקנים לבדוק ולבחון את התאמת הנהלים למערכת, ובסיום התהליך מקבל ביה"ס את תעודת ההסמכה לדרישות התקן.