דבר המנהלת

מורים, תלמידים והורים יקרים,
ביוני תשע"ה נכנסתי לתפקידי החדש, כמנהלת תיכון 'בליך'.
בית הספר 'בליך' הוא בעל מסורת של מצוינות וערכיות.
מסורת מפוארת רבת שנים שבאה לידי ביטוי בתחומים רבים, מגוונים ומשלימים. תחומים לימודים ותחומים חברתיים ערכיים.
כאשת חינוך, המטרה שלי היא: "לתת לכל ילד את שורשי האחריות ולאפשר לו את כנפי העצמאות".

ואכן, במרכז החיים של ביה"ס ניצב/ת התלמיד/ה, הוא/היא וצרכיו/ה, הוא/היא ועתידו/ה.
החיים במאה ה- 21 מרתקים, מגוונים ומאתגרים בו זמנית.
פרדיגמות נשברות, תפיסות עולם מתרחבות ומשתנות ומיומנויות החיים דורשות כישורים רבים ומגוונים.

העולם הערכי גם הוא ניתן לפרושי נורמות שונים מה שיוצר לעיתים בלבול ומבוכה. עולם, שבו בני-הנוער מתקשים להסתגל לסביבה המשתנה תדיר.
תפקידו של ביה"ס הוא להכין את תלמידיו לקראת חייהם, כאנשים בוגרים, המסוגלים לקבל החלטות במציאות מורכבת כזו.
כל זאת מבלי לוותר על הצבת-גבולות ברורים, ועל כללי משמעת.

בתקנון ביה"ס, אנחנו רואים 'אמנה' פנים בית-ספרית, המאפשרת השבחת –הדיאלוג בין המורה לתלמידו, וכל זאת במטרה להביא את התהליך הלימודי למיצויו השלם.
אנחנו ב'בליך' פועלים לצייד את תלמידינו-ילדיכם הבאים בשערינו, בידע, בערכים ובכלים, שיפתחו בפניהם אפשרויות בחירה מגוונות ויקנו להם מפתחות לחיים עצמאיים ועתירי משמעות, תוך מתן הזדמנות שווה לכולם.

הידע אותו נקנה כאן יהיה רלוונטי לעולמם הנוכחי והעתידי של ילדינו. בד בבד עם הקניית-ידע, נשקוד על חינוך תלמידינו להיות אוהבי-אדם,
לראות את הזולת לא "כאחר המוחלט", אלא כמי שיש לנהוג בו בכבוד, באשר הוא. ראייה כזו מאפשרת חיים ביחד, בדו-קיום בשלום ובפלורליזם סובלני ונטמיע את ערכי-הדמוקרטיה ואת עקרונות זכויות האדם והאזרח, שהן אוניברסאליות.

הערכים הללו יזכו למשנה הדגשה על רקע האירועים, שחווינו בקיץ האחרון- והאפילו על עובדת היותנו "הדמוקרטיה היחידה במזה"ת".
אנחנו כחברה חייבים להתמודד עם גילויי האלימות והגזענות, שפשו בינינו בעת האחרונה, וכמובן, ששומה על תלמידינו להתמודד עם האירועים הללו גם כן.

דגש מיוחד אנחנו שמים על החינוך האישי-הערכי, המבוסס על קשר אישי בין המורה ותלמידיו, כך שהמורה לא יהיה "מרביץ דעת", אלא "מורה דרך", מורה לחיים.
חשוב מכל, ביה"ס יפעל ללא לאות, לממש את חזונו האולטימטיבי, שכל תלמיד יוכל לממש את כישוריו ואת כישרונותיו בהתאם ליכולותיו,
בבחינת "חנוך לנער עפ"י דרכו" (משלי כ"ב).
כך יוכל כל תלמיד להשיג תעודת-בגרות איכותית, בצד גיבוש זהות ערכית והפנמת תפיסה מוסרית מיטבית.

בעקבות כל אלה, דמות-הבוגר שאנחנו מבקשים לעצב- היא דמות של אדם, שיש לו יכולות מנהיגותיות. דמות של אדם, המחויב לערבות הדדית,
לאחריות קבוצתית ולמעורבות קהילתית.

יעדים שאפתניים כאלה ופעילות מורכבת ומגוונת כל כך לא ניתנים להשגה ע"י ביה"ס לבדו. אנחנו נעשה זאת תוך שיתוף פעולה אקטיבי ואינטנסיבי עם ההורים,
עם הקהילה בקרבה ובקרבתה מתנהל ביה"ס, עם גורמי-החינוך בעירייה ועם פעילי-תנועות הנוער, הפועלים במסגרת הקהילה.

אני מאחלת
שנה טובה לכולם,
שנת שגשוג, שנת בריאות,
והעיקר: שנת שלום

זהבית גולדמן
מנהלת ביה"ס