רישום לבגרות מועד קיץ תשע"ו 2016

רישום לבגרות מועד קיץ תשע"ו 2016

תלמידים:
הרישום הינו עבור שיפור ציון בלבד.
עבור מקצועות הנלמדים בשנה זו, אין צורך
להגיע להירשם.
בוגרים:
הרישום הינו בתשלום, במזומן או בצ'ק
(אין אפשרות לשלם בכרטיס אשראי).

הרישום יתקיים במשרדי המחלקה הפדגוגית
חדר – 108 (קומת קרקע אצל קים) בתאריכים:
7/2/16 עד 3/3/16.
לא יתאפשר רישום לאחר מועד זה! נא להקפיד על רישום בזמן.
על כל הנבחנים להגיע לבחינות הבגרות עם תעודת זהות.
רישיון נהיגה לא יתקבל.

בברכת הצלחה!
המחלקה הפדגוגית