תערוכת עבודות בערבית

בימים אלו תלמידי כיתות ט הלומגים ערבית
לומדים "סלאלת כפיר" .
יחידה שעוסקת במשפחה, בחברים, בעיסוקים אחה,"צ והתחביבים
והכל בערבית.
סיכום חלקי של יחידה זו מוגש כעבודה יצירתית