חידון סיפורי התנ"ך

ברכות חמות למעיין לאלזארי מכיתה ט'8 שזכתה במקום השלישי בחידון סיפורי התנ"ך
מעיין הביאה לבית הספר כבוד רב!
אנו מאחלים לך המשך הצלחה בלימודי התנ"ך ובכלל.

בנוסף מברכים את כל המשתתפים בחידון.