שקף 2

זה עשרות שנים נמצאים בוגרי בית הספר בעמדות המפתח החשובות והמשפיעות בישראל: בצבא, באקדמיה, בתחומי האמנות, הספורט והעסקים.
לצד כישוריהם ספגו הבוגרים בבית הספר "בליך" אווירה השואפת למצוינות ולמשמעות ערכית תוך שקידה על טיפוח אקלים לימודי וחברתי תומך ונעים.
צוות בית הספר עמל על פיתוח היכולות האישיות של כל תלמיד ותלמיד. מטרות בית הספר "בליך" הן הקניית ערכים, פיתוח חשיבה ויצירתיות וצמיחה אישית ואינטלקטואלית מאתגרת, ותמיד התלמיד נמצא במרכז.

ביה"ס "בליך" כבית-ספר מוביל שם לו למטרה לקדם את המצוינות, להוביל את תלמידיו להישגים גבוהים ובו בזמן להופכם לאנשים איכותיים יותר,
פתוחים לעולם הסובב אותם ובעלי ערכים הומניסטיים.