שקף 4

אקלים משפחתי בבליך - לא מוותרים על אף ילד/ה
בבליך מושקעים משאבי זמן וידע רבים כדי למנוע נשירת תלמידים מתקשים מביה"ס, וזאת ע"י השגחה פדגוגית מתמדת ביחס לכל אחד מן התלמידים.

ארבע פעמים בשנה נעשה דיון מעמיק בהישגיו של כל תלמיד ותלמיד. בסיכומו של תהליך זה, ביה"ס מאתר את התלמידים בעלי הסיכון לנשור ביה"ס.

הצוות המקצועי והייעוצי מספק לתלמידים אלו מערך מלא של שיחות מוטיבציה והוראה פרטנית (בשיתוף הורי התלמיד).
פעמיים בשנה מתקיימת ועדה בשיתוף העירייה שבה דנים בעתידם של תלמידים אלו מתוך מטרה להשתמש במגוון רחב ויצירתי של דרכים כדי למנוע את נשירתם מביה"ס.אחוז הנשירה מביה"ס בשנים האחרונות עומד על פחות מאחוז אחד.