טפסי תקנון ביה"ס , הצהרת בריאות וטופס שחרור

טפסי תקנון ביה"ס , הצהרת בריאות וטופס שחרור לצפייה , הורדה והדפסה בקישור הבא.

* להדפסת הטפסים יש להוריד את הקובץ המצ"ב