ערעורים - מועד קיץ 2016 (כולל מועד ב')

תלמידים ובוגרים המעוניינים להגיש ערעור על ציון בחינת הבגרות מועד קיץ 2016, ימלאו טופס ערעור בחדר 110.

הגשת הערעורים – מיום ראשון 11/9/16 ועד יום חמישי 22/9/16.

חשוב: מחברת הבחינה תשלח למשרד החינוך לבדיקה רק אם הערכת רכז המקצוע עולה על 10 נקודות בהשוואה לציון הבחינה.

בברכה,
מחלקת הבגרויות