הרשמה לבחינות בגרות – מועד חורף תשע"ז 2017

לתלמידי י"ב ולבוגרים (נבחני משנה) שלום רב,

ההרשמה לבחינות הבגרות מועד חורף תשע"ז 2017 תחל ביום ראשון, ח' באלול תשע"ו 11/9/16 ותסתיים ביום חמישי, ב' בחשוון תשע"ז, 3/11/16 .

החל ממועד זה ההרשמה לבוגרים הינה ללא תשלום.  ההרשמה תיערך בחדר הבגרויות – חדר 110.

נרשמים שיש להם הקלות מתבקשים להירשם בהקדם. בוגרים שגילם מעל 25 שנים מחויבים להביא אבחון עדכני על מנת שיאושרו ההקלות שלהם.

אין אפשרות להירשם לאחר ה-3/11/16.

 

בברכת הצלחה לכל הנבחנים !

מחלקת הבגרויות