הודעה לתלמידים – רישום לבגרויות מועד קיץ – עדכון

הרישום לבגרויות מועד קיץ הוארך וימשך עד לתאריך 15/12/16.

בברכת הצלחה,

המחלקה הפדגוגית