עבודות בערבית "בעקבות העכברה"

תערוכה ערבית 5-3-2017