יום הפאי 2017 - שיא חדש 1051 ספרות

נשבר שיא בליך בתחרות זכירת הספרות של המספר פאי, 1051 ספרות, אשר נשלפו מזכרונה של ענבל הכט תלמידת יא 8.

הישג מדהים!