ערעורים על ציוני בחינות הבגרות מועד חורף 2017

ניתן לערער על ציון בחינת הבגרות החל מ - 19/4/17 ועד 26/4/17 כולל. לא ניתן יהיה לערער לאחר תאריך זה.
נא להגיע לחדר 110 ולמלא טופס ערעור. הערעורים יבדקו ע"י רכז המקצוע.
שימו לב- ערעור ישלח למשרד החינוך רק אם נמצא פער של 10 נקודות לפחות בין ציון הבגרות שהתקבל לבין הערכת רכז המקצוע.