נהלים וכללי התנהגות

נוהלי השאלה:
1. להשאלת ספרים על התלמיד להציג כרטיס התלמיד. לא תתאפשר השאלה ללא הצגת הכרטיס.
2. זכות שאילת הספרים היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
3.כל תלמיד רשאי לשאול עד 5 ספרים: * מספרי הקריאה: בעברית (סיפורת/שירה/מחזה), ספר אחד באנגלית, ספר אחד בערבית/בצרפתית. * מספרי העיון: הניתנים להשאלה. ** מילונים ערבית-עברית: ניתן לשאול לשיעור/למבחן עם הפקדת כרטיס תלמיד. חובה להשיבם לספרייה מיד בתום השיעור.
4. לא ניתן לשאול: * ספרי לימוד * אנציקלופדיות. * ספרים שמורים ונדירים. * ספרים המיועדים להכנת עבודות במדעי החברה, בהיסטוריה ובמקצועות אחרים. * מילוני "אוקספורד": משמשים תלמידים המבקשים ללמוד בספרייה, אין אפשרות לשאול אותם לשיעור או לבית.

משך השאלה:
ספרי עיון - יומיים עד 7 ימים, ספרי קריאה (עברית ) - 30 ימים ,ספרי קריאה (שפות זרות) - 30 ימים , מחזות - 7 ימים

הארכת משך ההשאלה:
תלמיד יכול לבקש הארכת משך השאלת של ספר. הארכת ההשאלה מותנית בשיקול דעת צוות הספרייה ובהתאם למידת הביקוש.

איחור בהחזרת ספרים:
איחור בהחזרה, השחתה או אבדן של ספר במקרה של איחור בהחזרת ספר, תחסם השאלת ספרים לתלמיד בעתיד, עד למועד שיקבע על ידי הספרנית. במקרה של השחתה או אובדן הספר, יידרש התלמיד לרכוש ספר זהה לספרייה. במידה והספר חסר בשוק ירכוש התלמיד ספר שווה-ערך.

החזרת ספרים לקראת סיום שנת לימודים:
תלמידי כיתות ט'- י"א מתבקשים להחזיר לספרייה את כל הספרים ששאלו עד סוף חודש מאי. ההשאלה לתלמידי ט'-י"א תתחדש כשבוע לאחר סיום שנת הלימודים. תלמידי כיתות י"ב ישיבו לספריית ביה"ס את כל הספרים שברשותם עד 14 ימים לפני חופשת הפסח.

נוהל שימוש במחשבים:
המחשבים בספרייה עומדים לרשות התלמידים לצורך חיפוש מידע, הכנת עבודות והדפסתם. אנא שימרו עליהם.

כללי התנהגות בספרייה:
א. יש לשמור על שקט, סדר וניקיון.
ב. אין להכניס תיקים – לרשות התלמידים תאים, בכניסה לספרייה, להנחת התיקים. הציוד האישי באחריות בעליו ! (מומלץ לא להשאיר דברי ערך בתיקים)
ג. אין להכניס דברי אוכל או שתייה לספרייה.
ד. אין ללעוס מסטיק בין כתלי הספרייה. ה. יש לכבות את מכשירי הטלפון הניידים לפני הכניסה לספרייה.
ו. הקוראים מתבקשים לא להחזיר ספרים למדפים, אלא להניחם על עגלות האיסוף.
ז. כל פריט שמוצא מן הספרייה חייב להירשם בעמדת ההשאלה.
ח. אזהרה – בספרייה מותקנת מערכת אלקטרונית להגנת הרכוש והספרים, שמרו על ההנחיות כדי להימנע מאי נעימות !